• by Ing. Eduard Dovičák
  • 10. February 2022
  • 0

V priebehu histórie sa na Slovensku vyvíjali rôzne štýly rodinných domov, ktoré odrážajú zmeny v spoločnosti, kultúre a architektonických trendoch. V tomto článku si prejdeme krátku históriu rodinných domov na Slovensku a ako sa ich dizajn a štýl menil v priebehu času.

40. roky 20. storočia: Tradičné zemľanky

V tomto období boli na Slovensku typické prízemné rodinné domy postavené na zemplínsky alebo lemkovský štýl. Tieto domy mali jednoduchú dispozíciu pozostávajúcu z gánku, kuchyne a dvoch izieb. K rodinnému domu bola často napojená aj hospodárska časť. Podorysný tvar domu bol obdĺžnikový alebo tvaru L, s tzv. hambalkovou strechou.

60. roky 20. storočia: Prízemné domy s obytným podkrovím

V tomto období sa začali stavať prízemné domy s obytným podkrovím alebo s prvým nadzemným podlažím. Pôdorysný tvar týchto domov bol štvorcový, s valbovou alebo manzardovou strechou.

90. roky 20. storočia: Komunistické kocky

V deväťdesiatych rokoch sa stavali dvoj- a viacgeneračné rodinné domy, ktoré pozostávali z dvoch nadzemných podlaží a pultovej strechy. Tieto domy sú ľudovo nazývané “komunistické kocky” a sú typické pre toto obdobie.

Súčasnosť: Moderné rodinné domy na mieru

V súčasnosti nejestvuje jednotný architektonický výraz pre „Tradičnú Slovenskú architektúru“. Trendy sa odvíjajú od západných krajín, Škandinávie a iných. Domy sú vytvárané na mieru podľa prianí zákazníkov, užívateľov alebo architektov. Moderné rodinné domy na Slovensku sa vyznačujú rôznymi štýlmi a dizajnmi, ktoré odrážajú kombináciu tradičných prvkov a moderných trendov v architektúre.

Na záver, slovenské rodinné domy prešli výrazným vývojom od tradičných zemľanok po súčasné moderné dizajny. Dnešné rodinné domy na Slovensku zohľadňujú individuálne potreby a želania obyvateľov, čo vedie k rôznorodosti štýlov a architektonických prvkov.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *